SvenskMUD-enkäten 1998


Kontrollfråga 1
Vad heter din karaktär i SvenskMUD (som fick denna enkät)?

Kontrollfråga 2
Vad har du för e-mailadress?


1) Är du man eller kvinna?
man
kvinna

2) Hur gammal är du?
år.

3) Vad gör du i verkliga livet?
a) Läser på grundskolan. Vilken klass?
b) Läser på gymnasiet. Vilken linje?
c) Läser på universitet/högskola. Vad?
d) Arbetar. Med vad?
e) Annat, nämligen...

4) Hur har du tillgång till SvenskMUD? (Om du har tillgång till Internet på flera olika sätt, ange det sätt du oftast använder för att spela SvenskMUD.)
Genom skolan.
Genom universitetet.
Genom min arbetsgivare.
Genom en kommersiell Internet-leverantör.
Annat, nämligen...

5) Hur fick du reda på att SvenskMUD fanns? Svara helst med ett eller några få ord, till exempel "klasskamrat", "kompis", "SvenskMUDs hemsidor".

6) Hur länge har du använt SvenskMUD?
Mindre än en månad.
Mellan 1 och 3 månader.
Mellan 3 månader och 1 år.
Mer än 1 år.

7) Hur många timmar muddade du förra veckan?
timmar.

8) Vad brukar du göra när du använder SvenskMUD? Ungefär hur stor del av din tid (i procent) använder du till följande saker:
procent av tiden pratar och umgås jag med andra spelare.
procent av tiden löser jag uppdrag och dödar odjur.
procent av tiden utforskar jag SvenskMUD.
procent av tiden skapar eller utökar jag SvenskMUD (endast magiker kan göra detta).
procent av tiden gör jag annat, nämligen:

9) Har du skapat fler än en karaktär i SvenskMUD?
nej
ja
Om du svarade ja, hur många har du i så fall skapat?
stycken.

10) Har du skapat någon eller flera karaktärer av annat kön än ditt verkliga?
nej
ja

11) Brukar du spela en annan roll än dig själv i SvenskMUD? Svara med 1 om du är precis likadan i SvenskMUD som utanför och med 7 ifall du alltid rollspelar din karaktär i SvenskMUD. Svar:
1...............2...............3...............4...............5............... 6...............7
(rollspelar aldrig) (hälften av tiden) (rollspelar alltid)

12) Har du någon erfarenhet av följande aktiviteter? Svara med 1 om du aldrig har prövat och med 7 ifall du är expert.
1..........2..........3..........4..........5..........6..........7
(aldrig prövat) (prövat en del) (expert)
Svar: Datorspel/TV-spel/arkadspel?
Svar: Rollspel (ex. D&D), Live?
Svar: Chat, IRC?
Svar: Programmering?

13) Har du kompisar som du träffar både i SvenskMUD och utanför SvenskMUD (som du kände innan du började använda SvenskMUD)?
Nej
Ja, en person.
Ja, 2-5 personer.
Ja, fler än 5 personer

14) Har du tagit kontakt med någon från SvenskMUD i verkligheten (som du inte kände innan du började använda SvenskMUD)?
Nej
Ja, med en person.
Ja, med 2-5 personer.
Ja, med fler än 5 personer

15) Använder du andra mud än SvenskMUD?
Nej
Nej, men jag har prövat andra.
Ja, regelbundet.

16) Hur viktigt är det att magikerna i SvenskMUD gör följande? Svara med en siffra mellan 1 och 7.
1............2............3............4............5............6............7
(inte viktigt) (ganska viktigt) (mycket viktigt)
Svar: Ser till att SvenskMUD fungerar smidigt tekniskt?
Svar: Ser till att SvenskMUD är en spännande värld med ett spännande innehåll?
Svar: Ser till att SvenskMUD har en trevlig social miljö?
Svar: Inte hjälper spelare för mycket?
Svar: Inte hindrar eller försvårar för spelare?
Svar: Kastar ut och portförbjuder spelare som förstör för andra?
Svar: Berättar eller frågar spelarna innan de ändrar viktiga saker i SvenskMUD?
Svar: Annat, nämligen:

17) Det jag tycker bäst om med SvenskMUD är:

18) Jag tycker att SvenskMUD skulle bli bättre om man:

19) Övriga kommentarer på enkäten:

Klicka på knappen nedan för att skicka in enkäten. Vänta därefter på att få en bekräftelse att enkäten har blivit ivägskickad!